شرکت پریموس در سال ۱۸۹۲ تاسیس شد. و اکنون پس از ۱۲۸ سال همچنان با بهترین کیفیت ، محصولات خود را تولید می کند.
پریموس در خاطر بسیاری از ماجراجویان جا دارد. در سال ۱۸۹۷ اندرو اتمپس بالون سوار با اجاق پریموس به قطب شمال رسید.
سال ۱۹۱۱ در سفر اکسپدیشن به قطب شمال توسط رولد آماندسن بار دیگر از اجاق پریموس استفاده شد.
در سال ۱۹۵۳ سر ادموند هیلاری در اولین صعود اورست از اجاق پریموس استفاده کرد.
در سال ۱۹۹۶ پریموس اولین اجاق چندگانه سوز جهان را که امکان سوزاندن گاز مایع، بنزین، نفت و سایر سوختهای در دسترس داشت را ساخت. و در سال بعد از تولید، در صعود اورست توسط گوران کراپ تست و استفاده شد.
پریموس همچنان یادآور خاطرات خوش قدیم و بالاترین تکنولوژی روز جهان در تولید اجاق و روشنایی و تجهیزات کمپینگ برای ماجراجویان است.

فیلتر ها